Päiväkoti HillaToiminta

ornamentti

Päiväkoti Hilla tarjoaa monipuolista varhaiskasvatusta pyrkien rauhallisuuteen ja kiireettömyyteen turvallisessa kasvuympäristössä. Päiväkodissamme on vaihtuva viikko-ohjelma, jonka kautta tarjoamme monipuolista toimintaa lapsille. Otamme huomioon toimintamme suunnittelussa lasten ja perheiden toiveita, joita toteutamme mahdollisuuksien mukaan.

Päiväkodissamme on selkeä päivärytmi, jonka muodostavat leikki, oppimisen eri alueet, ruokailu, ulkoilu ja päivälepo.

Leikki

Leikki on tärkeä osa lapsen päivää. Tehtävänämme on tarjota mahdollisuuksia erilaisiin leikkeihin. Leikki edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Päiväkodissamme on tarjolla erilaisia ja kehittäviä leikkivälineitä, jotka mahdollistavat monipuolisen leikin. Leikin kautta lapsi oppii toimimaan sosiaalisissa tilanteissa ja harjoittelee vuorovaikutustaitoja.

Oppimisen eri alueet

Oppimisen alueet koostuvat varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan tavoitteista ja sisällöistä. Päiväkodissa oppimisen eri alueita toteutetaan toiminnassamme mm. satu-, musiikki- ja liikuntatuokioissa, kädentaidoissa, mediakasvatuksessa ja ympäristön tutkimisessa. Oppimisen eri alueet ovat osana jokapäiväistä toimintaamme.

Ruokailu

Päivän aikana tarjoamme kolme eri ateriaa: aamupalan, lounaan sekä välipalan. Ruoka on päiväkodissa itse valmistettua kotiruokaa. Ruokailutilanteissa pidämme tärkeänä eri ruokien maistamista sekä hyvien käytöstapojen opettelua.

Ulkoilu

Ulkoilemme päiväkodissamme päivittäin. Ulkoilemme leikkipihalla sekä lähiympäristössä. Piha-alueemme on avara, joka mahdollistaa monipuolisen ja turvallisen ulkoilun.

Päivälepo

Päiväuni ja lepo on tärkeä osa lapsen päivää. Lepohetken aikana lapsi saa mahdollisuuden rauhoittumiseen ja lepoon.

Madot
Lentävä lehmä
Syksyn satoa

Päiväkoti Hilla

Avoinna:
ma–pe klo 7.30–16.30

Osoite:
Kuhasalontie 12 C
80220 Joensuu

Puhelin:
045 112 8090

Sähköposti:
hanna.alsio@paivakotihilla.fi