Päiväkoti HillaArvot

ornamentti

Turvallisuus

Turvallisuus päiväkodissa on ehdotonta. Turvallisuuden toteutumisella tarkoitamme sitä, että päiväkotimme sisä- ja ulkotiloissa olisi mahdollisimman vähän vaaranpaikkoja lapsille ja että lapsilla on kaikin puolin turvallinen olo päiväkodissa. Päiväkotiin tullessa ja sieltä lähtiessä on tuttu hoitaja ottamassa lasta vastaan ja luovuttamassa kotiin lähtiessä, sekä kertomassa päivän kuulumisia. Päiväkodin työntekijät valvovat lasten leikkejä ja huolehtivat siitä, ettei ketään kiusata eikä kukaan lapsi jää yksin.

Avoimuus ja rehellisyys

Pidämme päiväkodissa erittäin tärkeänä avoimuutta ja rehellisyyttä. Tämä on tärkeää kaikessa työskentelyssämme, niin lasten kuin työntekijöiden kesken. Toivomme myös mahdollisimman avointa ja rehtiä kanssakäymistä lasten vanhempien kanssa. Suhtaudumme asioihin avoimin mielin.

Yksilöllisyys

Jokainen lapsi ja perhe kohdataan yksilöllisenä ja ainutlaatuisena. Päiväkodissa jokaista lasta kuunnellaan ja arvostetaan omana yksilönään, jokainen on samanarvoinen. Otamme toiminnassamme huomioon jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet mahdollisuuksien mukaan.

Omatoimisuuteen tukeminen

Rohkaisemme ja kannustamme lasta sekä ohjaamme lasta omatoimisuuteen päivän eri tilanteissa. Pyrimme vahvistamaan lapsen tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan. Haluamme herättää oppimisen halua ja antaa uusia kokemuksia ja elämyksiä lapselle.

Päiväkoti Hilla

Avoinna:
ma–pe klo 7.30–16.30

Osoite:
Kuhasalontie 12 C
80220 Joensuu

Puhelin:
045 112 8090

Sähköposti:
hanna.alsio@paivakotihilla.fi